Обучение по психотелесна психотерапия

Обучението се извършва от Институт за Психотелесна Психотерапия (email: office@ibpt.eu). Институт с 20-годишна история в България, който подготвя неорайхиански аналитични психотерапевти. От април 2012 Институтът за Психотелесна Психотерапия е акредитиран като Европейски психотелесен тренинг институт към Форума на тренинг институтите към Европейската Асоциация по Психотелесна Терапия и отговаря на всички нейни тренинг стардарти.