Предстоящи събития

09.02.18 г.
Сбирка на редовните членове на БНПД с участието на гост-лектор.

27.04.2018
Интервизия.

22.06.2018
Сбирка на редовните членове на БНПД и среща с представители на EABP.

06-09.Септември, 2018 г.

16-ти Конгрес на EABP, Берлин