Предстоящи събития

03.02.17 г. – Общо събрание на редовните членове на БНПД

31.03.17 г. – Кризисни интервенции.

12.05.17 г. – Интервизия.

07.07.17 г.