Предстоящи събития

 

06-09.Септември, 2018 г.

16-ти Конгрес на EABP, Берлин

12.Октомври, 2018 г.

Отчетно-изборно събрание на БНПД

 

Покана за провеждане на Общо събрание на БНПД

Управителният съвет на Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество (БНПД), София, на основание член 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на дружеството на 12 Октомври 2018 година от 18:00ч. на адрес гр. София, ул. „Княз Борис І“ №73, зала 73

Дневен ред:

  1. Обсъждане и приемане на промени в Устава на Дружеството.
  2. Отчет на дейността на Управителния съвет.
  3. Финансов отчет.
  4. Избор на нов Управителен съвет.
  5. Разни.

Поканват се всички членове на дружеството да присъстват на събранието.