История на Неорайхианството в България

1992-1994
Подписване на договор за сътрудничество между Westdeutsche Academie, представлявана от проф. Валдо Бернаскони, и ректорите на СУ „Св. Климент Охридски“ и Медицински Университет, София. Регистрация на „Международна академия за развитие на културата и науката“ ООД със седалище гр. София.

1994
Начало на обучението на първи випуск.

1995
Първи workshop в Лугано, Швейцария с проф. Валдо Бернаскони.

1998, януари
Международна среща на членовете на Scuola Internazionale Neoreichiana (SIN) от Швейцария, Италия и България в клиниката „Кризалиде“ в Лугано, Швейцария;

1998, юли
Дипломиране на първите български аналитични психотерапевти;

1999, май
Регистрация на Българско Неорайхианско Дружество (БНД) с председател Мадлен Алгафари.

1999, юни-август
Даване на супервизорски права на Мадлен Алгафари, Станислава Тончева и Тинка Митева.

1999, юли
Подписване на договор между Westdeutsche Academie и Медицински Университет, София;

2000, февруари
Представяне на книгата на проф. Валдо Бернаскони „Анорексия, булимия и затлъстяване от хиперфагия“ в БТА. Учредяване на „Форум Кризалиде“, България.

2000, август
Финална сесия на първи и втори випуск. Даване на супервизорски права на Весела Вътева.

2001, март
Сесия за дипломиране на трети випуск.

2001, декември
Пререгистрация на БНД. Избиране на нов Управителен Съвет с почетен председател проф. Валдо Бернаскони и председател Весела Вътева, Управителен съвет – Станислава Тончева и Тинка Митева;

2002-2004
Мероприятия на БНД – Тренинги с III, IV, V, VI, VII и VIII випуск. Първи и втори вътрешни семинари на БНД.

2003
Проф. Валдо Бернаскони ни упълномощи да продължим пътя си сами!

2004, юли-септември
Пререгистрация на БНД. Избор на нов УС и нов председател Цвета Хубенова (понастоящем член УС на БАП). Нов УС – Захарина Савова и Йордан Митев.

2004, октомври
Подновяване на договора за сътрудничество на Westdeutsche Academie и Медицински Университет, София;

2004, октомври
Юбилейна конференция 10 години психотерапия и обучение неорайхиански модел в България – „Терапия на петте движения, мостове към другия и към себе си“. Представяне на първата книга, издадена в България, за Вилхелм Райх, автор д-р Цвета Хубенова.

2005
БНД е прието за редовен колективен член на Българската Асоциация по Психотерапия (БАП).

2006-2008
Председател на БНД – Виргиния Захариева. УС – Светла Банкова и колега. Семинари по календарен план.

2008-2010
Председател на БНД – Тинка Митева. УС – Светла Банкова и Ваня Овчарова. Семинари и обучения.

2010-2012
Председател на БНД – Елза Калоянова. УС – Ваня Овчарова и Петър Кралев.

2012
Пререгистрация на БНД като Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество (БНПД). Нов устав, нов управителен съвет – Станислава Тончева, председател, Емилия Стаевска и Даниела Манолова, членове.
Супервизии и семинари по календарен план;

2013
БНПД е прието за организационен член на Европейската Асоциация по Телесна Психотерапия (ЕАТП).

2013, октомври
Участие в V Национална конференция на БАП Нашето направление беше представено с важни доклади “Динамика и терапия на хранителните разстройства“ от Станислава Тончева и Доц. Захарина Савова “Терапия на седемте движения“ от Мадлен Алгафари, както и кръглата маса с представители на Министерството на образованието по приложенията на психотерапията в българското училище с водещ Виргиния Захариева.

23.11.2013
Честване на националния ден на Психотерапевта.