Обучение по неорайхианска аналитична психотерапия

Обучението се извършва от Български Институт за Неорайхианска Аналитична Психотерапия (email: office@ibpt.eu). Институт с 22-годишна история в България, който подготвя неорайхиански аналитични психотерапевти. От април 2012 г., БИНАП е акредитиран като Европейски обучителен институт към Форума на обучителните институти и професионални организации на Европейската Асоциация по Телесна Психотерапия (ЕАВР) и отговаря на всички нейни обучителни стандарти.