Кандидатстване за членство в БНПД

Условия

  • Да отговаряте на изискванията за членство, описани в раздел VІ. от Устава на БНПД.
  • Да сте запознати и да приемате Устава и Етичния кодекс на БНПД.
  • Коректно да попълните Заявление за членство.
  • Да приложите актуална снимка в електронен вариант.
  • Да приложите кратко професионално представяне
  • Да приложите мотивирана препоръка за Вашия прием от настоящ член на БНПД.

Подаването на заявлението се извършва лично или чрез електронната поща на дружеството info@neoraihianstvo.org. В 14-дневен срок от подаването ще получите отговор от УС на БНПД.

Одобрените кандидати следва да заплатят годишен членски внос в размер на 90 лв. за дипломирани психотерапевти и 60 лв. за специализанти. Плащането се извършва в брой срещу касов ордер или по банков път по сметката на дружеството.

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
IBAN BG42 FINV 9150 1214 9753 92
BIC FINVBGSF

За допълнителна информация, се обрърнете към УС на БНПД.