Свържете се с нас!

Контактна форма

Даниела Манолова
Председател на УС на БНПД
0889 865 505

д-р Антон Даракчиев
Член на УС на БНПД
0889 027 004

Деница Илчева
Член на УС на БНПД
0887 544 026

Управителен съвет на БНПД
info@neoraihianstvo.org
0889 865 505

Банкова сметка
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
IBAN: BG42 FINV 9150 1214 9753 92
BIC: FINVBGSF

Партньори
Български Институт за Неорайхианска Аналитична Психотерапия: www.ibpt.eu
Българска асоциация по психотерапия (БАП): www.psychotherapy-bg.org
Европейска асоциация за телесна психотерапия (EABP): www.eabp.org