Предстоящи събития

7-10 Септември 2023
18-ти Международен конгрес на EABP, София

Международния конгрес по психотелесна терапия

Каним ви на Международния конгрес по психотелесна терапия, който тази година ще се проведе в София. Дружеството ни е сред организаторите на събитието и имаме честта да посрещнем световни имена в сферата на психосоматиката на българска земя. В рамките на 4 дни ще можете да посетите лекции за най-актуалните нововъведения в света на невронауките, психологията, психотерапията и още много, както и ще можете да участвате в 60+ преживелищни уъркшопа, водени от психотерапевти от цял свят.

Участниците от България могат да се възползват от специални преференциални цени, но трябва да побързате, защото местата се изчерпват. За регистрация кликнете тук: congress.eabp.org

13 Юни 2023
Общо събрание на БНПД

Покана за провеждане на Общо събрание на БНПД

П О К А Н А

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКО НЕОРАЙХИАНСКО ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНО ДРУЖЕСТВО” (БНПД), гр. София, с адрес на управление: гр. София 1618, ж.к. “Овча купел”, бл. 507, вх. Д, ет. 1, ап. 117, ЕИК 130192415

К А Н И

членовете на Сдружение „Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество” на РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружението, което ще се проведе на 13.06.2023 г. от 19:00 часа, присъствено на адрес:

гр. София 1618, ж.к. “Овча купел”, бл. 507, вх. Д, ет. 1, ап. 117,

като на основание чл. 36 от Устава ще бъде осигурена възможност за участие и онлайн чрез ZOOM платформа на следният линк:

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88021420350?pwd=bEp3QlUwWXZ3cnQ1RFVoVExNMU9hZz09

Линкът ще бъде активиран за датата и часа на събранието за всички членове на Сдружението.

ДНЕВЕН РЕД на редовното Общо събрание:

 1. Обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2022 година.
 2. Обсъждане и приемане на Годишния отчет на дейността на БНПД за 2022 година.

Материалите по дневния ред са на разположение на членовете на адреса на управление на Сдружението.

При липса на кворум на основание чл. 28 от ЗЮЛНЦ и чл. 30, ал. 1 от Устава на БНПД, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 19:15 часа, независимо от броя на явилите се членове.

Председател на Управителния съвет:
Даниела Данаилова Манолова

13 Май 2022
Общо събрание на БНПД

Покана за провеждане на Общо събрание на БНПД

П О К А Н А

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКО НЕОРАЙХИАНСКО ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНО ДРУЖЕСТВО” (БНПД), гр. София, с адрес на управление: гр. София 1618, ж.к. “Овча купел”, бл. 507, вх. Д, ет. 1, ап. 117, ЕИК 130192415

К А Н И

членовете на Сдружение „Българско неорайхианско психотерапевтично дружество” на РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружението, което ще се проведе на 13.05.2022 г. от 18:30 часа, присъствено на адрес: гр. София, кв. Лозенец, ул. „Горски пътник“ № 56, кабинет 4, като на основание чл. 36 от Устава ще бъде осигурена възможност за участие и онлайн чрез ZOOM платформа на следният линк: Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/81312872284?pwd=QXNGQlVneWxMTFVlMnhPNzdkVnlNdz09 Линкът ще бъде активиран за датата и часа на събранието за всички членове на Сдружението.

ДНЕВЕН РЕД на редовното Общо събрание:

 1. Обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2021 година.
 2. Обсъждане и приемане на Годишния отчет на дейността на БНПД за 2021 година.

Материалите по дневния ред са на разположение на членовете на адреса на управление на Сдружението.

При липса на кворум на основание чл. 28 от ЗЮЛНЦ и чл. 30, ал. 1 от Устава на БНПД, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 18:45 часа, независимо от броя на явилите се членове.

Председател на Управителния съвет:

Даниела Данаилова Манолова

22 Октомври 2021
Общо събрание на БНПД

Покана за провеждане на Общо събрание на БНПД

 П О К А Н А

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество” (БНПД), гр. София, с адрес на управление: гр. София 1618, ж.к. “Овча купел”, бл. 507, вх. Д, ет. 1, ап. 117, ЕИК 130192415

 К А Н И

 членовете на Сдружение „Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество” на РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружението, което ще се проведе на 22.10.2021 г. от 18:30 часа на адрес: гр. София, ул. „Осогово“ № 49, Хотел „Сити Авеню” – Конферентна зала.

 ДНЕВЕН РЕД на редовното Общо събрание:

 1. Избор на членове на Управителен съвет на БНПД.
 2. Избор на членове на Етична комисия на БНПД.
 3. Приемане на нов Устав на БНПД.

Материалите по дневния ред са на разположение на членовете на адреса на управление на Сдружението.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 30, ал. 1 от Устава на БНПД, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 18:45 часа, независимо от броя на явилите се членове.

 гр. София, 09.09.2021 г. 

Председател на Управителния съвет:

Даниела Данаилова Манолова

04 Юни 2021
Общо събрание на БНПД

Покана за провеждане на Общо събрание на БНПД

 П О К А Н А

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество” (БНПД), гр. София, с адрес на управление: гр. София 1618, ж.к. “Овча купел”, бл. 507, вх. Д, ет. 1, ап. 117, ЕИК 130192415

 К А Н И

 членовете на Сдружение „Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество” на РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружението, което ще се проведе на 04.06.2021 г. от 18:30 часа на адрес: гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ № 8, зала “G8-1“.

 ДНЕВЕН РЕД на редовното Общо събрание:

 1. Обсъждане и приемане на Годишния Финансов Отчет за 2020 година.
 2. Обсъждане и приемане на Годишния Отчет на Дейността на БНПД за 2020 година.
 3. Обсъждане и приемане на нов Етичен кодекс на БНПД.

Материалите по дневния ред са на разположение на членовете на адреса на управление на Сдружението.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 30, ал. 1 от Устава на БНПД, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 18:45 часа, независимо от броя на явилите се членове.

 гр. София, 12.04.2021 г. 

Председател на Управителния съвет:

Даниела Данаилова Манолова

17 – 20 September 2020
Bologna, Italy

The 17th EABP International Congress for Body Psychotherapy
SENSE AND SENSATION The Fullness of Experience in Body Psychotherapy

The 17th EABP International Congress for Body Psychotherapy

The 17th EABP International Congress for Body Psychotherapy

 SENSE AND SENSATION The Fullness of Experience in Body Psychotherapy

 17th – 20th September 2020 in Bologna Italy 

Venue: Royal Hotel Carlton Via Montebello 8, Bologna

 Keynote Speakers

 Prof. Stephen Porges   Prof. Sue Carter   Prof. Corrado Sinigaglia

Marianne Bentzen     Prof. George Downing

Prof. Ulfried Geuter   Prof. Giovanni Stanghellini

 Body Psychotherapy seeks to return humans home by repairing deep fracturing between the living body and its virtual image, consequently reconnecting sense to sensation. The eclipsing of the body is primarily caused by a detachment from our sensations, which are the solid foundation needed for the construction of our emotions. Sensations allow the individual to feel alive, to be in the here and now and to feel completely unique: a kind of self-evident truth. Trauma research shows just how important it is to work towards recovering the sensorial flux, in order to replace and integrate the memories that trauma has excluded from the individual’s awareness and its personal coherence. The EABP Congress in Bologna will explore this “eclipsing of the body” from various perspectives: phenomenological, neurophysiological, anthropological and psychodynamic. It will underscore the particular resources of Body Psychotherapy, comparing it with other therapeutic approaches.

Discussion Panels – Pre-Congress Workshops – Congress Workshops – Symposia

Workshops will have experiential elements linking directly to the themes of the congress – sense and sensations, perceptions, fullness of experiencing in Body Psychotherapy.

Venue & Travel Information: https://congress.eabp.org

 

21-23 Февруари 2020
Х-тата Национална конференция по психотерапия, организирана от БAП „Работа с липсващото“

„РАБОТА С ЛИПСВАЩОТО“ е Х-тата Национална конференция по психотерапия, организирана от БAП. Избраната тема е отправна точка за представяне на различни подходи, изследвания и психотерапевтични практики. Тя се опитва да стимулира интерес и разнообразие от асоциации, поглед от различни перспективи към работа с липсите и липсващото.

07 Февруари 2020
Общо събрание на БНПД

Покана за провеждане на Общо събрание на БНПД

 П О К А Н А

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество” (БНПД), гр. София, с адрес на управление: гр. София 1618, ж.к. “Овча купел”, бл. 507, вх. Д, ет. 1, ап. 117, ЕИК 130192415

К А Н И

членовете на Сдружение „Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество” на РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружението, което ще се проведе на 07.02.2020 г. от 18:30 часа на адрес: гр. София 1303, ул. „Осогово“ № 49, Хотел „Сити Авеню” – Конферентна зала.

ДНЕВЕН РЕД на редовното Общо събрание:

 1. Обсъждане и приемане на Годишния Финансов Отчет за 2019 година.
 2. Обсъждане и приемане на Годишния Отчет на Дейността на БНПД за 2019 година.
 3. Избор на нови членове на Управителния съвет на БНПД.

Материалите по дневния ред са на разположение на членовете на адреса на управление на Сдружението.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 30, ал. 1 от Устава на БНПД, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 18:45 часа, независимо от броя на явилите се членове.

гр. София, 04.12.2019 г.                                            Председател на Управителния съвет:

………………..……….

Даниела Данаилова Манолова

21 Юни 2019
Общо събрание на БНПД

Покана за провеждане на Общо събрание на БНПД

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество” (БНПД), гр. София, с адрес на управление: гр. София 1618, ж.к. “Овча купел”, бл. 507, вх. Д, ет. 1, ап. 117, ЕИК 130192415

К А Н И

членовете на Сдружение „Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество” на редовно ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружението, което ще се проведе на 21.06.2019 г. от 18:30 часа на адрес: гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ № 8.

ДНЕВЕН РЕД на Общото събрание:

 1. Обсъждане и приемане на Годишния Финансов Отчет за 2017 година.
 2. Обсъждане и приемане на Годишния Финансов Отчет за 2018 година.

Материалите по дневния ред са на разположение на членовете на адреса на управление на Сдружението.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 30, ал. 1 от Устава на БНПД, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 18:45 часа, независимо от броя на явилите се членове.

                                            Председател на Управителния съвет:      Даниела Данаилова Манолова

06-09 Септември 2018
16-ти Конгрес на EABP, Берлин

12 Октомври 2018
Отчетно-изборно събрание на БНПД

Покана за провеждане на Общо събрание на БНПД

Управителният съвет на Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество (БНПД), София, на основание член 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на дружеството на 12 Октомври 2018 година от 18:00ч. на адрес гр. София, ул. „Княз Борис І“ №73, зала 73

Дневен ред:

 1. Обсъждане и приемане на промени в Устава на Дружеството.
 2. Отчет на дейността на Управителния съвет.
 3. Финансов отчет.
 4. Избор на нов Управителен съвет.
 5. Разни.

Поканват се всички членове на дружеството да присъстват на събранието.