Александър Касабов
@Alexandar joined 5 декември, 2016. София, ул.Йордан Бакалов Стубел 9а

Името ми е Александър, а това е част от моята история.
Всичко започна, когато бях на 11/12 годишна възраст и се запалих от искрата на анализа за човешкото тяло, душа, поведение и минал опит. Исках да разбирам детайлите в най-съвършенния организъм.
Изучавах клинична психология в „Нов Български Университет“ (2006г.-2010г.); Когнитивно поведенческа психотерапия към „Институт за екология на мисленето“(2006г.-2008г.); Неорайхианска аналитична психотерапия към „Институт за психотелесна психотерапия“ (2010г-2014г.);
Професионалният ми път започна през 2008г. с встъпване в длъжност на оператор в Терапевтична общност „Феникс“ и от тогава работя с клиенти като индивидуален и групов психотерапевт. Области на професионална компетентност са: тревожност, депресия, зависимости, хранителни разстройства, страхове и фобии, междуличностови взаимоотношения, емоции и мотивация, личностно развитие и др.
Методи, които използвам в практиката си са когнитивно поведенческа психотерапия и неорайхианска аналитична психотерапия.
Прилагам най-различни техники взаимствани от гещалт терапия, психодрама, арт терапия, медитация и др.
За мен психотерапията е един живот. Психотерапевтичния процес е вселена. Срещата с клиент е моето и твоето „Аз“ да влезнат във взаимодействие, което ни провокира да черпим опитност от кладенеца на мъдростта. Всяка мъдрост е неугасваща искра. Онази искра от моето детство, твоето детство, тяхното детство. Онази искра, която ще остане и след нас.

    0 topics created.
Loading more threads
Secured By miniOrange