Продължителна следдипломна квалификация

Updated on 1 май, 2017 in No Category
2 on 17 януари, 2017

Колеги, молим ви, да се запознаете с въведената от началото на 2016 година, точкова система за самооценка на продължителната следдипломна квалификация: CPD – продължителна следдипломна квалификация

Всеки от нас като дипломиран неорайхиански аналитичен психотерапевт и редовен член на БНПД е отговорен за професионалното си и личностово развитие.

БНПД, издава „Удостоверение за продължителна професионална квалификация“ за участието на членовете си в организирани от дружеството мероприятия.

 

  • Liked by
Reply
1 on 16 февруари, 2017

Здравейте, да попитам, тези точки как се събират: за всяка година поотделно или от началото на 2016 занапред въобще?
🙂

on 1 май, 2017

Препоръката на ЕАР е за 250 часа СРD (Продължителна следдипломна квалификация) в рамките на всеки 5 години след дипломиране.
БНПД приема тази препоръка, като всеки член самостоятелно събира документи, с които да удостовери своята продължителна квалификация, в случай на проверка. Това предложение влезе в сила от началото на 2016.

Show more replies
  • Liked by
Reply
Cancel
Loading more replies
Secured By miniOrange